NETTIP THONGSRI

Born : in 1990 Bangkok, Thailand

EDUCATION

2014    B.F.A. Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts,

              Silpakorn University

อาจารย์ เนตรทิพย์ ทองศรี (อาจารย์กวาง) ศิลปินช่างสักตัว Tattoo body ช่างปั้น แกะสลักหินอ่อน ระดับการศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปะอันดับ1 ของประเทศ ผู้ที่เข้าใจสรีระความงามของผู้หญิงมากที่สุด “ อัตลักษณ์ความงามที่สมดุลของผู้หญิง” เช่นเดียว

Master Nettip ศิลปินผู้ผลันตัวมาเริ่มธุรกิจความงาม และริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ตลอดเวลา เกี่ยวกับนวัตกรรม “การสักคิ้ว สักปาก และสักตา” ได้เริ่มก่อตั้ง สถาบัน Qvision Academy ขึ้นในปี พ.ศ.2558 ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแต่งเติม ความสวยงามให้ผู้หญิงมีใบหน้าที่สวยงามขึ้น เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้หญิง

Master Nettip ผู้คร่ําหวอดในวงการสักคิ้ว เปลี่ยนชีวิตผู้คน ลูกศิษย์มากมายเพียง ระยะเวลาสั้น สร้างลูกศิษย์จนประสบความสําเร็จในอาชีพสักคิ้วไปทั่วประเทศไทย ในช่วงเวลาอันสั้น จึงได้ฉายาในวงการ สักคิ้วไทยว่า “ สาวน้อย มหัศจรรย์ ”

เป็นผู้นําด้านคิ้ว

ผู้นําการสักคิ้วลายเส้นและพัฒนาระบบการเรียนการสอน ที่ทันสมัย เข้าใจง่ายทําได้จริง และพัฒนาผลงานสัก ให้มี ความสมจริงเสมือนขนคิ้วมากที่สุดเข้ามาเปลี่ยนแปลง "ยกระดับวงการสักคิ้วไทยให้มีมาตรฐานสากลและฝีมือ จนติดระดับโลก"

มีเอกลักษณ์เฉพาะ

เป็นอาจารย์สอนและนักออกแบบตกแต่งคิ้วที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะ มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มีนักเรียนกว่า500 คน ทั่วประเทศไทย ขึ้นชื่อว่าเป็นสถาบันปันแชมป์ระดับโลก และแชมป์เอเชีย ทุกที่ที่มีการแข่งขัน จนใครๆต่างมาฝากตัว เป็นลูกศิษย์ และด้วยผลงานการสักคิ้วลายเส้นที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร ได้เส้นที่ชัดเจน มีชีวิตชีวา อ่อนพริ้ว สวยงาม และยังเกิดการบอบช้ําน้อยที่สุด รวมถึงเทคนิคที่พิเศษที่ถูก คิดค้นขึ้นเอง จึงทําให้อาจารย์กวาง มีชื่อเสียงในประเทศไทย และ ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ไปยังต่างประเทศจนเป็นที่

มีองค์ความรู้และผลงานที่โดดเด่น

Master Nettip เป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้และผลงานที่โดดเด่น เพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิ ทําให้มักจะได้รับเกียรติเชิญเป็น วิทยากรGuest Speaker เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านความงาม อยู่ตลอดเวลา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเช่น ฟิลิปินส์ อินโดนีเซีย เมียนม่า อเมริกา และจีน ล่าสุด Master Nettip ได้รับเกียรติในการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การตัดสินการ ประกวดหลายเวทีแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งเวทีในระดับประเทศ และระดับโลกด้วยในงาน Worldwide Championship 2019


ผลงานระดับโลก


ผลงาน Permanent Make-up มีความโดดเด่นมากที่สุด และ ไม่เคยหยุดพัฒนา จน Master ระดับโลก ยอมรับในความเป็นไทยสไตล์อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักในระดับแนวหน้าของช่างสักคิ้วเมืองไทยและระดับโลก ซึ่ง Master Nettip มีประสบการณ์การสักเพื่อความงาม และเทคนิคการสอน ที่ไม่เหมือนใคร แบบตามจับ ไม่ได้เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 4 ปี สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด กับธุรกิจความงามสามารถปรับ จุดด้อย เสริมจุดเด่นให้งานสักคิ้วดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ได้สัดส่วนที่สมดุลใบหน้า ตามองศาของอวัยะ 5 ส่วน คือ หู ตา จมูก ปาก คิ้ว การสร้างสรรค์ผลงานการสักคิ้วของ Master Nettip มีความเป็นเอกลักษณ์ โดย เลือกได้ว่าจะตกแต่งคิ้วเน้นเรื่องความงามความสมดุล หรือ ตกแต่งคิ้วเน้นความสําคัญตามศาสตร์โหงวเฮ้ง บนใบหน้า เพื่อเสริมพลังชีวิตในด้านบวก ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล

▪️ The Winner, Eyebrows, Jeju International Contest of Permanent Makeup, Korea

▪️ Platinum 3D Eyebrows Semi Permanent Professional Asian Makeup Award,International Eyebrows Makeup Contest 2017, Thailand

▪️ Nettip Thongsri, was invited to be one of our esteemed, International judges, Global Creative Professional Committee of Permanent Makeup, Thailand association of beauty

▪️ 2st Prize, (Eyebrow,Eyeline,Lip) Mastor Thailand, Bangkok

▪️The Silve Medel of All-around Competition Winner of 2nd Worldwide PMU Festival, Excellence Award, Guangzhou China

▪️1st Prize, K-Beauty Olympic in Thailand

▪️Technical Gold Award, The Global Cerative International PMU Championship in Thailand

▪️Master Speaker Microblading Thai style and Lip Advance, Sino Thai International Decoration Technical Exchang, Guabgzhou, China

▪️Master Class Microblading Advance in Yangon, Myanmar

▪️Expert jury, Eyebrows Professional award 2018, Bangkok

▪️Expert jury, BBAB , Semi – Permanant Makeup Competition 2018, Bangkok

▪️Master Speaker Show Eyebrows Microblading and Shading , Myanmar 1st International Beuaty Summit & Competition, Novotel, Yangon, Myanmar

▪️Master Speaker & Honorable Judges, Microblading and Shading: Secret Techniques to Win a Competition, 1st The World PMU Master Class Congess & Competition, Manila, Philippines

▪️Master Speaker, Microshade, The Best PMU World Conference, Bangkok, Thailand

▪️Master Speaker Show 3 tone Shading Dotspot, The3rd Cosmobeaute World PMU Master Classes Congress, JCC Jakarta, Indonesia

▪️VIP Judges, Thailand Championship Beauty Contest 2019

▪️Master Speaker Video Conference The Secret Technique Microshade Eyebrow, Congreso Internacional Spa Médico Micropigmentacion, Monterrey, Mexico

▪️Master Speaker, Hairstroke Technique, VIP Judge, Masterclass Thailand DanSiam 2020

▪️Judge, Thailand Eyebrows & Lash Championships 2020 Online

▪️VIP Judge, New Gen PMU Championship 2020, Bangkok

▪️VIP Judge, Online International Competition 2021, TLC, England

▪️VIP Judge, TBB Thailand Best Beautician Icon Awards 2021, Bangkok Thailand

▪️VIP Judge, IBA International Beauty Award Bangkok Contest 2021, Bangkok

▪️Master Speaker, Hairstroke Technique, Southern Beauty Contest, Championship yo Regional PMU & Makeup Contest 2021

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่: 62/1 ถนนยิงเป้า ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 (ร้านสักคิ้ว Qvision academy)

เบอร์โทร: 065-3969354, 098-2878803, 087-7697023

อีเมล: qvisionpmu@gmail.com

เริ่มเรียนง่ายๆได้ที่ Qvision PMU

พิมพ์ค้นหา หรือ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

© 2020 Qvision Academy